Tunes, Tracks, Beats & Mixes

Tracks 1 - 9 of 9

Tags : | Hip Hop | 3.99 MB | FL Studio

Description : Its a feel good song

Tags : | Hip Hop | 3.82 MB | FL Studio

Description : Ngthanda ukudlulisa ukubonga nokubongela kakhulu uSandile Jele ngempumelelo yakhe ngphinde ngbonge ukungangikhohlwa mina nabanye esiphusha nabo u music la ekasi lethu e Ngoje ngithi uqhubeke phambili ungapheli amandla mfwethu lengoma ngiybhalele wena

Description : Mama wengane zami ingoma ekhuluma ngenkinga zothando nokuyinto ehlukumeza thina sonke,kungaba uthando lwemoto imali i phone noma ngabe yini oynika uthando kodwa ke ingoma igxile othandweni lwababili

Description : Lengoma umhlabeleli wokubuyisa ithemba kunciphe imibuzo engenazimpendulo,ukuyilalela okuncono izichaze yona kuwe syabonga

Tags : | Trap | 3.48 MB | Has Lyrics | Cubase

Description : This is a Love song, and im just a publisher i never gave more detais about this track,all i know is that they talking about love on this one

Description : Power

Tags : | Hip Hop | 4.80 MB | FL Studio

Description : This song is talking about loosing someone you loves in life

Description : This is what we call it Trap in my production and ma kasi too

Description : I hope you will try to understand this song its a sad LV storie song

Tracks 1 - 9 of 9
Search For Tracks
Latest Tracks Comments
From The Forums
Watched Forum Threads
Popular Track Search Tags